21.05.2011 г.

СОНОРИСИМО

в памет на Христо Фотев


Толкова е безшумно
бумтенето на морето,
грохотът на водата,
която отглежда небето,
стъпките на поетите
огънали бреговете,
и бреговете обгърнали
стъпките на поетите...
Всяка следа е разлистена
в боса и сляпа истина
от дълбокото на ветровете -
с походката на сърцето...
На върха на вълните
иде това Сонорисимо -
в тъмния пясък на вените
сипе отмерено времето -
Бременни никнат крилете
в тънките стъпки на дните.


18. 05. 2011.

http://youtu.be/sFsx0embntw?t=1m10s

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 
Не е погребан никой
в небесата;
Освен Христос -
превърнал се в разпятие
и в кръст -
тук, на Земята.
Не е погребан никой
в небесата;
Освен Христос -
спасителят,
бащата
на самотните ни сънища.
Не е погребан никой;
Освен Христос.


Великден

http://www.youtube.com/watch?v=36GYBTzJyAU