2.09.2011 г.

ПОЗВОЛЕТЕ ДА ВИ ПОПИТАМ


Ако НеЗемни - двама
кацнат
на вашта поляна
или там, каквото -
в близост до там, където
живеете -
Позволете да ви попитам,
ако се приземят плавно -
по някакво съвпадение,
на някакви броени метри
от там, където стоите,
и гледате през прозореца -
така широко отворен,
как ярко блестят и падат
и чуете от отсреща
някой да грачи горещо:
"Падаща звезда, мило!
Падаща звезда! Бързоо,
намисли си желание!"
А те, двамата
или те, двете -
две звезди, две комети,
приземяват себе си
и притихват долу...
Позволете да ви попитам -
Какво ще направите?
Ще си намислите ли желание
или ще залостите яко
прозорците и вратите?
Ще ги сънувате ли -
после, докато спите,
как изтъняват и стават
някак съвсем прозрачни,
как съвършено угасват?
Позволете да ви попитам -
вие, какво ще направите,
когато призори видите
двете материи долу -
две капки кръв от отвъдното,
с цвят на угаснала лава -
да стоят все още
и край тях да минават
хора, разхождащи кучета...
Като два покрова,
за да изчезнат внезапно
след изгрев Слънце,
когато дойдат камионите -
толкова много камиони
от онези големите,
с толкова много хора,
които уж работят,
а цял ден стоят долу
и цял ден нещо рият,
дълбаят в плътта на земята
мъничък правоъгълник...
По-скоро зазиждат нещо -
с големина на шахта -
Детски гроб
или гроб на звезда -
голям, колкото тях двамата,
докато светеха...
И един от зидарите,
от онези, долу, дето...,
както държи тухлата,
казва без връзка:
"Това е света Марина." -
Без всякаква връзка...
Вие, какво ще направите?


23. 08. 2011.
http://www.youtube.com/watch?v=-PV6lDccw8A