3.11.2011 г.

ИЗБОР

 
Където сме родени -
градовете,
не ни принадлежат.
Не помнят
предметите
и няма смисъл
да се привързваме
към вещи.
Подобно котката
живеем
животите несъвместими -
в един живот.
И няма време,
няма бъдеще,
отвъд илюзията ни
за път -
Ръцете ни дори
не ни принадлежат;
Но можем
да избираме,
кога
да се родим.

2. 11. 2011.

КАКВО Е ДНЕС

 

"- Какво е днес?" -
пита жената,
която продава дренки
на пазара
на светлините и сенките -
кацнала до залеза -
превита на две птица,
подаваща шепа есен
по пътя на часовете,
където
глъхнещите въпроси
стоплят сърцето,
докато вали мрак,
докато ти ме предаваш,
до розата на ветровете
каца светлина
и приютява душата.
"Какво е днес?" -
пита жената
под листата,
които
движат вятъра
в дърво от злато,
в копнежа му бял
по зимата.


27. 10. 2011.

 

ПОЕЗИЯ
Аз съм естеството
на всичко видимо -
отвъд границите
на всичко, което ...

Аз съм естеството

на каквото и да било -
отвъд границите,
където ...

Аз съм естеството

на всичко, което
приемате или не -
е поезия.


21. 10. 2011.