3.02.2011 г.

СЪОТНОСИТЕЛНОСТ


Съотносителността
сама по себе си
стои
смотана на кълбо
небесна прежда,
залутана в къделята
совалка -
вретено от звезди,
където бръмчи
коефициентът
на полезно
действие,
понесъл
случваемостта.


11. 01. 2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар