29.12.2010 г.

НА ТЕБ, ПОЕТЕС какво се забавляват боговете,
когато ние скрито плачем?
Убиват винаги поетите,
децата, майките, водачите...
Богоизбрани писна ни да бъдем.
Аз вярвам - ще превземем боговете!
И бунтът ни история ще бъде,
как забавлявали са се поетите.

16. IX. 2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар