30.12.2010 г.

ФИЛИГРАННО

 
Отглеждаме душите си
все по-непохватно
материята овладяли
като в мида
затваряме духа си
в плът от думи, желания,
в света от звуци...
Обличаме душите си
в огледала,
помръкнали
преди да ни огледат
и изкривят.
Понечим ли
да се прегърнем -
в снега
виновно блясват
капки кръв.


16. XII. 2010.http://www.youtube.com/watch?v=_OMcwghGSvk


Няма коментари:

Публикуване на коментар