29.12.2010 г.

ПРИРОДАТА НА ДУМИТЕ
Илюзия е
думите да впиша
в сталактонния порядък
на нещата
от хляб и вино,
и измама...
Как трудно
истината диша
в света обездомен
от думи.
Как тихо
тайният им смисъл
напуска
природата си
първозданна
подобно
ритуална дреха!
Да, смисълът
е онзи просяк,
когото някога
познавах
като дете...
И още помня.
24. XI. 2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар