29.12.2010 г.

В ИСТИНАИ светя от любов.
Чрез теб
познавам
душата си –
А тя е чиста,
като познание
за Бог.
Защото
ти си бога
на моята душа!
Духът ми
в материя
от светлина
жадува теб...
Обраства
в материя...
И нищо друго
преди,
и след
да го познаеш,
няма.

29. 04. 2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар